הופיע ויצא לאור:

ליבא בעי

על סוגיות הש"ס

הספר שחיברו הגה"ק המפורסם שר התורה והיראה
כקש"ת רבי שאול בראך זצוקללה"ה מקאשוי

בקצרה

על הספר​

הספר כלול מכ"ה מערכות על כ- 50 סוגיות בש"ס תוך כדי מו"מ על מאות ענינים וסוגיות מכל חלקי הש"ס

הספר שכבר כבש את עולם התורה עת יצא לאור ע"י המחבר בשנת תרס"ה, התחדש עכשיו אורו בהוצאה חדשה ומפוארת בכליל הפאר וההדר, עם תוספת אלפי מראי מקומות תיקונים וציונים, ביאורים והערות ועיונים, מפתחות מקורות מסודר לפי סדר הש"ס והספרים, ומפתחות ערכים מפורט ומורחב

חלק מהסוגיות הנדונות בספר
הקפת הראש, גילוח נזיר מצורע, כללי עשה ול"ת, תן כזכי, מעמד שלשתן, קנין אגב, עבדים, טעה בדבר מצוה, מילה, סוגיית חדש,סוגיות דשבת, סוגיות דחמץ, סוגיות דאתרוג וסוכה, מגע ואהל, גולל ודופק, קולית המת, שמוטת ירך, ארכובה, חלב שע"ג הדקין, טעם כעיקר, חליפי איסו"ה, זה וזה גורם, עגלה ערופה, ציפורי מצורע, פטר חמור, מצוה הבאה בעבירה, ועוד ועוד

מתוך

ההמלצות

כאן זה המקום

לרכישת הספר

ויש עוד

מספרי המחבר

צור קשר